Archive for June 8th, 2016

Rancangan Tahunan 2017

June 8th, 2016

PERANCANGAN TAHUNAN AKTIVITI BADAN KOKURIKULUM KELAB KALIGRAFI TAHUN 2017

 

Guru Penasihat :        1. Cik Tan Mooi Khim           2. Encik Joseph Teoh Sin Wei                            

            

Bil.

Aktiviti

Objektif

Tarikh Pelaksanaan

Kumpulan Sasaran

1.  

Pendaftaran ahli baru

 

Menyambut kedatangan ahli-ahli baru

14 Jan

Semua ahli

2. Pertandingan Kaligrafi Tahun Baru Cina Mencungkil bakat pelajar

18 Jan

·    Peserta-peserta

·      Ahli-ahli yang

Bertugas

 

3. Lawatan sambil belajar

 

Menambah ilmu pengetahuan am ahli-ahli

Jun

Semua ahli
4.

Mesyuarat Agong Tahunan 2017/2018

·  Memilih AJK baru

·  Penyerahan laporan setiausaha dan dokumen-dokumen lain

22 Julai

Semua ahli
5.  

Menjalankan aktiviti – asas penulisan, mengolah kertas penulisan, menghasilkan karya kaligrafi, menurunkan tandatangan pada karya

 

 Mengukuhkan penguasaan asas penulisan kaligrafi

Jan-Ogos

Semua ahli

Jan-Okt

Ahli Tingkatan 1,2,4 dan 6 Rendah
6.  

Pertandingan antara ahli

 

Mencungkil bakat ahli-ahli

Julai

Semua ahli

Protected: Online Resources

June 8th, 2016

This content is password protected. To view it please enter your password below:

  • Uncategorized
  • Comments Off on Protected: Online Resources

This site is protected by Comment SPAM Wiper.