Archive for the 'Rancangan Tahunan' Category

Rancangan Tahunan 2018/2019

August 7th, 2018

PERANCANGAN TAHUNAN AKTIVITI BADAN KOKURIKULUM KELAB KALIGRAFI TAHUN 2018/2019

 

Guru Penasihat :        1.  Puan Tee Bee Yong                         

            

Bil. Aktiviti Objektif Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran
1. Pendaftaran ahli baru

 

Menyambut kedatangan ahli-ahli baru 21 Jan Semua ahli
2. Pertandingan Kaligrafi Tahun Baru Cina Mencungkil bakat pelajar 29Jan ·    Peserta-peserta

·      Ahli-ahli yang

Bertugas

 

3. Lawatan sambil belajar Menambah ilmu pengetahuan am ahli-ahli Jun Semua ahli
4. Mesyuarat Agong Tahunan 2018/2019 ·  Memilih AJK baru·  Penyerahan laporan setiausaha dan dokumen-dokumen lain 22Jun Semua ahli
5. Menjalankan aktiviti – asas penulisan, mengolah kertas penulisan, menghasilkan karya kaligrafi, menurunkan tandatangan pada karya

 

 Mengukuhkan penguasaan asas penulisan kaligrafi Jan-Ogos Semua ahli
Jan-Okt Ahli Tingkatan 1,2,4 dan 6 Rendah
6. Pertandingan antara ahli

 

Mencungkil bakat ahli-ahli Julai Semua ahli

 

Rancangan Tahunan 2017

June 8th, 2016

PERANCANGAN TAHUNAN AKTIVITI BADAN KOKURIKULUM KELAB KALIGRAFI TAHUN 2017

 

Guru Penasihat :        1. Cik Tan Mooi Khim           2. Encik Joseph Teoh Sin Wei                            

            

Bil.

Aktiviti

Objektif

Tarikh Pelaksanaan

Kumpulan Sasaran

1.  

Pendaftaran ahli baru

 

Menyambut kedatangan ahli-ahli baru

14 Jan

Semua ahli

2. Pertandingan Kaligrafi Tahun Baru Cina Mencungkil bakat pelajar

18 Jan

·    Peserta-peserta

·      Ahli-ahli yang

Bertugas

 

3. Lawatan sambil belajar

 

Menambah ilmu pengetahuan am ahli-ahli

Jun

Semua ahli
4.

Mesyuarat Agong Tahunan 2017/2018

·  Memilih AJK baru

·  Penyerahan laporan setiausaha dan dokumen-dokumen lain

22 Julai

Semua ahli
5.  

Menjalankan aktiviti – asas penulisan, mengolah kertas penulisan, menghasilkan karya kaligrafi, menurunkan tandatangan pada karya

 

 Mengukuhkan penguasaan asas penulisan kaligrafi

Jan-Ogos

Semua ahli

Jan-Okt

Ahli Tingkatan 1,2,4 dan 6 Rendah
6.  

Pertandingan antara ahli

 

Mencungkil bakat ahli-ahli

Julai

Semua ahli